Yüksek Lisans Programı
   BAŞVURU KOŞULLARI


1. Uluslararası İlişkiler Anabilim Dalı'nda açılan Yüksek Lisans programına, Hacettepe Üniversitesi Lisansüstü Eğitim, Öğretim ve Sınav Yönetmeliği'nin ilgili maddelerinde sayılan şartları yerine getiren adaylar başvurabilirler.

2. Adayların , Uluslararası İlişkiler ve Siyaset Bilimi eğitimi veren Bölümler ile eşdeğerliliği Uluslararası İlişkiler Anabilim Dalı Akademik Kurulunca kabul edilen dört yıllık lisans diploması veren Bölümlerden mezun olmaları gerekir.

3. Birinci ve ikinci maddede belirtilen koşullarla programa kabul edilen adaylar, Anabilim Dalı Akademik Kurulu'nun gerek görmesi durumunda, Lisans programından Lisansüstü programa hazırlık dersler almak zorundadırlar. Bilimsel Hazırlık programındaki dersler Uluslararası İlişkiler Anabilim Dalı’nın temel dersleridir. Adayın Hazırlık Programında hangi dersleri alacağını Anabilim Dalı Akademik Kurulu belirler. Yüksek Lisans programına başlayabilmek için adayın bu derslerden başarılı olması gerekir.

4. Adayların ÜDS, KPDS gibi sınavlardan 75, uluslararası geçerliği olan TOEFL ve IELTS gibi sınavlardan da Üniversitemiz Senatosunun belirlediği başarı taban puanını almış olmaları gerekmektedir.


Yüksek Lisans başvuruları bölümümüze yapılmamaktadır. Daha fazla bilgi ve sorularınız için Sosyal Bilimler Enstitüsü sayfasına bakabilirsiniz...


DİPLOMA KOŞULLARI

1. Öğrenciler programda yer alan derslerden toplam 24 kredilik ders ve kredisiz seminer dersi ile uzmanlık alanı derslerini almak zorundadır. 24 kredilik derslerin 6 kredisini Anabilim Dalı Akademik Kurulu kararıyla başka bir Anabilim Dalı’ndan alabilirler.

2. Derslerini tamamlayan öğrenciler Anabilim Dalı'nın belirleyeceği tez danışmanları yönetiminde bir tez hazırlamak ve tez sınavında başarılı olmak durumundadır.