Hacettepe University - International Relations
Approved by the Higher Education Council in 1992, our department was established in 1994.
Books

2020(2) 2019(1) 2018(1) 201871) 2016(2) 2015(1) 2014(1)

 

2020

(1) Türk-Alman Çalışmaları Serisi I: Sosyal Bilimler Makaleleri

Nobel Yayın Dağıtım, Ankara, 2020

Önsoy M. (Editör) , Er M. (Editör)


(2) Bulgaristan: İdari Siyasi ve Sosyo-ekonomik Yapı

TİAV, Ankara, 2020

Tangör B. (Editör)


2019

(1) Genel Kamu Hukuku -Kuramsal Yaklaşımlar-

İmge Kitabevi, Ankara, 2019

ÖZDEMİR A. M. , SAYGILI A., ZABUNOĞLU H. G. , DEMİRLİ A. , AYKUT E. , TÜRKOĞLU E. N. , et al.


2018

(1) Suriye'de Toplumsal Yapının Dönüşümü ve Arap Milliyetçiliğinin Gelişimi

Detay Yayıncılık, Ankara, 2018

Koraş F.


2017

(1) Turkish Foreign Policy: International Relations, Legality and Global Reach

Palgrave Macmillan, London , London, 2017

Gözen Ercan M. P. (Editör)


2016

(1) Karamanlı Ortodoks TÜrkler

phonix, Ankara, 2016

Anzerlioğlu Y.


(2) Debating the Future of the Responsibility to Protect the evolution of a moral norm

Palgrave Macmillan, Basingstoke, 2016

GÖZEN ERCAN M. P.


2015

(1) Türk Dış Politikası nın Ekonomi Politiği Büyük Sorulara Küçük Yanıtlar

İmge Kitabevi Yayınları, Ankara, 2015

Sune E. , Aykut E. , Özdemir A. M. , Uğurlu G.


(2) Türk Dış Politikası nın Ekonomi Politiği

İmge Kitabevi, Ankara, 2015

ÖZDEMİR A. M. , AYKUT E. , SUNE E. , UĞURLU G.


2014

(1) The EU and Member State Building: European Foreign Policy and Intervention in the Western Balkans

Routledge, London/New York , New York, 2014

Keil S. (Editör), Arkan Tuncel Z. (Editör)